ગોવા ફરવા કોને કોને જાવું છે?

1070038_677061155642043_161005758_nજલ્સા પડી જાય એવી વાત લાવ્યો છું તમારા સૌ માટે!

=========================

ગોવા ફરવા કોને કોને જાવું છે?

આ લિંક (http://bit.ly/1ddsDgR) ઉપર જાઓ અને ફેસબૂક થી login કરો અને ઇન્વાઈટ કરો! – જો તમે સિલેક્ટ થશો તો આ કંપની વાળા તમને ગોવા ફરવા મોકલશે – એ પણ તદ્દન મફત!

તમારે કોઈના બર્થ ડે પર કે એનિવર્સરી પર કોઈને કાર્ડ મોકલવું હોય કે ફૂલ મોકલવા હોય તો પણ કામ લાગશે!

તો રાહ શેની જુઓ છો? – કરો કંકુના!

ટીપ્પણી