ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો હોશિયાર જેંતી

હાવર્ડ, ઓક્સફર્ડ, ટેક્સાસ યુનિવર્સિટીના યુવક સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો જેંતી બેઠો હતો.

તમામને એક કોમન પ્રશ્ન પુછવામાં આવ્યો. વિશ્વની સૌથી ઝડપી વસ્તું કઇ

ઓક્સફર્ડ : લાઇટ

હાવર્ડ :  વિચાર

ટેક્સાસ : આંખની પાપણ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો જેંતી : લૂઝ મોશન.

કારણ કે, ગઇ રાત્રે જ્યારે હું બેડમાં હતો ત્યારે આંખની પાપણો ખોલુ, વિચારુ અને લાઇટ ચાલું કરું તે પહેલા તો બધું થઇ ગયુ હતું.

 

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!