ખરેખર, આ જ વાસ્તવિકતા છે.

- Advertisement -

1069365_684523524895806_858479510_nખરેખર, આ જ વાસ્તવિકતા છે.

મા સમી પૃથ્વીને આપણે વૃક્ષવિહોણી કરી રહ્યા છીએ!

Save nature for future!

 

Join us: જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી