ખરા અર્થમાં આ દેશમાં લોકશાહી ક્યારે સફળ થશે?

988250_684444441570381_1440287211_n

 

જ્યારે શું મહત્વનું છે અને શું નહીં તેની સાચી સમજ જનતા કેળવશે ત્યારે જ ખરા અર્થમાં આ દેશમાં લોકશાહી સફળ થશે!

હરિ ઓમ્!

ફોટો સૌજન્યઃ મનોજ કુરિલ

Join us: જલ્સા કરોને જેંતીલાલ

ટીપ્પણી