ક્યારેય ગોઠવ્યા છે…આવી રીતે સિક્કા !!

942894_550269355024542_2033649753_nહર્ષિત પટેલનું ટેલેન્ટ (બાંટવા) માણાવદર !!

ટીપ્પણી