એ કોણ છે, જેને 10 સેકન્ડની કિસમાં પ્રેગનન્ટ કરી શકાય?

- Advertisement -

9042_joke-310 સેકન્ડ સુધી તેનાં લિપ્સ પર ફક્ત એક જ કિસ કરી અને તે થઇ ગઇ પ્રેગનન્ટ……!

.

.

.

.

.

કોણ છે એ, જાણો છો….?

.

.

.

.

.

ફુગ્ગો…………..!

 

ટીપ્પણી