એક રમુજી સત્ય…!

- Advertisement -

998606_524995134220551_2006471172_n

 

વાત ફાની છે પણ સાચી નથી શું ?

ટીપ્પણી