એક ગરીબ દીકરી….

947108_10151753816623455_1540279374_nપોતાનીની દીકરીની ડોક્ટર કે એન્જીનીયર બનાવવાના સપનાથી ઉત્સાહ સાથે સ્કુલ માટે તેની દીકરીને તૈયાર કરતી એક ગરીબ “માં”….! તે ભલે હોય ગરીબ પણ તેનો ઉત્સાહ, પ્રેમ અને સંભાળ અમીરો જેવો જ લાગે છે !!

શું કયો દોસ્તો ?

ટીપ્પણી