એક ખતરનાક શાયરી…

- Advertisement -

5899_joke-7આંખો મેં નમી થી, ઔર વિટામીન કી કમી થી…

વાહ… વાહ…. વાહ…. વાહ

જિસકે સાથ કી રાત ભર હમને ચેટિંગ…..

વો ગર્લફ્રેન્ડ નહીં……ઉસકી મમ્મી થી…………!

 

ટીપ્પણી