“આર્થર રોડ વૉરિયર્સ” વિરુધ્ધ “તિહાર ડેરડેવિલ્સ”

954795_652629681418524_525892009_nએકવાર મુંબઈ અને દિલ્હીની પોલિસ બધી તપાસ પૂર્ણ કરી લે પછી ૨ ટીમ વધશે કે જેઓ મેચ રમશે –

.

.

.

.

.

.

.

“આર્થર રોડ વૉરિયર્સ” વિરુધ્ધ “તિહાર ડેરડેવિલ્સ”

શું કહો છો?

 

ટીપ્પણી