આને કેવાય “આજ કુછ તુફાની કરતે હે”

1017198_183416401825532_794535984_n

 

આને કેવાય “આજ કુછ તુફાની કરતે હે”

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!