આજ સવારની રથયાત્રામાં લેવાયેલો એક ફોટો

- Advertisement -

580222_677698615578297_1376462582_n

આજ સવારની રથયાત્રામાં લેવાયેલો એક ફોટો

===================

કેન્સર પીડિત ભાઈ આપણને ઘણું કહી જાય છે, ખરું ને?

 

ફોટોગ્રાફર :-Gunjan Pandya

મોકલનાર :-Maulin Pandya

 

ટીપ્પણી