આજે ફરીથી જાહેરાત કરું છું

- Advertisement -

1308_141457882725329_1698866690_n

 

શું આ બંને રેસીપી નથી જોઈ તો પાછી એક નજર મારી લઈએ પોસ્ટસ ઉપર. અને આજે  ફરીથી જાહેરાત કરું છું કે મોરી ફરાળી વાનગીની રેસીપી જાણતા હોય તો મેસેજ બોક્ષમાં મોકલવા વિનંતી…….

ટીપ્પણી