અમુક લોકો હમેશા સુતા હોય છે…એટલે દેશ માટે આપણે જાગવું પડશે…જાગૃત રેહવું પડશે…!

- Advertisement -

994503_10151796419803455_609503103_n

 

અમુક લોકો હમેશા સુતા હોય છે…એટલે દેશ માટે આપણે જાગવું પડશે…જાગૃત રેહવું પડશે…!

 

શું તમે દેશ માટે જાગો છો ?

શું તમે દેશ માટે જાગૃત છો ?

 

તો કરો લાઈક અને આપો સાબિતી…!!

ટીપ્પણી