અદભૂત ! દુનિયામાં સૌથી નાની ઉમરે આપેલી પેલી સ્માઈલ !

1010065_450073198433436_22702615_n

 

આ બાળકને જન્મ્યાના હજુ એક મિનીટ જ થઇ કે તે આવી રીતે મલકાયો…!

લાગે છે આ રમેશ મેહ્તાનો ફરી જન્મ થયો હોય ! હા હા હા..

શું કહો છો ?

ટીપ્પણી