જેંતીની ધમાલ

જાણવાજેવું

લેખકની કટારે

“સોનાનું બૂટિયું” – સાસુ અને વહુ વચ્ચે બનેલો એક સુખદ પ્રસંગ….

"સોનાનું બૂટિયું" સહેલીના લગ્ન પ્રસંગમાં હોંશે હોંશે તૈયાર થઈને ગયેલી અવની એકાએક મુંઝાઈ ગઈ. હજુ તો ક્ષણ પહેલાં જ બીજી સખીઓ સાથે હસી - હસીને...

-: પ્રેમાત્મા :- મિત્રો સાચા પ્રેમીઓ મૃત્યુ પછી પણ એકબીજાને મળે છે…...

 -: પ્રેમાત્મા :- સ્વપ્નીલ તેના રૂમમા સુતો હતો.સવાર ધીમે ધીમે ઉભી થઇ રહી હતી. સૂયઁના પ્રકાશના કિરણો બંધ બારીના કાચ પર અથડાતા હતા.જેના લીધે તેનુ પરાવર્તન...

YourStory – ગુજરાતી

રસોઈની રાણી

રમતજગત

કારકિર્દી

સ્વાસ્થ્ય

error: Content is protected !!